Smart Destinations Forum ha plantejat diverses propostes i ha obert debat sobre la importància que el turisme esdevingui sostenible i la rellevància que la ciutat de Barcelona està adquirint en aquest àmbit. La sostenibilitat és una tendència cada cop més vigent al sector turístic, per la necessitat que el negoci turístic sigui respectuós amb les destinacions, que pugui conferir qualitat als negocis turístics i que sigui sostenible econòmica, ambiental i socialment.

Com a conclusió final del Saló Internacional de Turisme, que ha comptat amb uns 180.000 visitants, s’ha destacat la bona acollida de les diverses jornades professionals, com ha estat més concretament l’Smart Destinations Forum en l’àmbit de la sostenibilitat.

Amb més de 30 anys d’experiència, lavola ofereix solucions sostenibles per a empreses del sector turístic, en els àmbits de l’eficiència energètica, el canvi climàtic, la qualitat ambiental, la responsabilitat social, l’ecoetiquetatge, la planificació estratègica de destinacions turístiques, entre altres serveis, que confereixen valor a les destinacions i els atorguen una qualitat cada vegada més apreciada pels consumidors d’aquests serveis.

lavola ha participat al SITC amb un stand sostenible associat a l’Smart Destinations Forum i ha compensat les emissions de gasos d’efecte hivernacle derivades de l’stand. A Catalunya, s’espera enguany un increment d’un 7% dels ingressos turístics respecte el 2011.