L’objectiu del fòrum Smart Destinations és intercanviar experiències i plantejar noves iniciatives per a promoure les destinacions “Smart”, més innovadores i responsables amb el medi ambient, que incorporen la tecnologia en tota la cadena de valor per a ser més sostenibles i competitives. El fòrum ha programat les sessions amb experts de diversos àmbits sobre experiències reals i bones pràctiques de turisme sostenible i sobre els reptes per augmentar la competitivitat i aplicar el concepte “smart” a les destinacions turístiques i a les empreses del sector.

Amb més de 30 anys d’experiència, lavola ofereix solucions sostenibles per a empreses del sector turístic, en els àmbits de l’eficiència energètica, el canvi climàtic, la qualitat ambiental, la responsabilitat social,l’ecoetiquetatge, la planificació estratègica de destinacions turístiques, entre altres serveis, que confereixen valor a les destinacions i els atorguen una qualitat cada vegada més apreciada pels consumidors d’aquests serveis