El Consell Rector del Grup Clade ha aprovat aquest dimarts el Model de Gestió de Talent que ha desenvolupat la comissió de persones del grup, conjuntament amb el suport de diversos experts en la matèria.

El Model de Gestió de Talent s’emmarca en la línia d’actuació del Pla estratègic 2011-2013 del grup que estableix el desenvolupament del talent a les empreses del grup i el desenvolupament de persones competents i compromeses.

La comissió de persones, formada pels responsables de persones de les empreses del grup, ha establert la definició de talent a Clade, s’han definit les 12 competències claus associades als valors del Grup Clade, i les conductes i comportaments que mesuren el seu nivell d’assoliment i la implantació d’un model d’avaluació del rendiment.

El Model de Gestió de Talent és una de les peces clau d’un dels objectius estratègics troncals del grup: Disposar i facilitar la implantació de polítiques de gestió de persones alineades amb un model d’excel·lència en la gestió de recursos humans per assegurar que les posicions clau de les empreses disposen de talent per a desenvolupar-les i vetllar pel desenvolupament professional de totes les persones al grup