El curs 2012-2013, la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL impartirà el primer màster universitari a nivell estatal en Atenció als problemes de salut crònics, que s’adreça als professionals sanitaris que es volen formar específicament per comprendre l’abast i la complexitat d’aquests problemes de salut, proporcionar cures de manera continuada i plantejar-les de forma coordinada amb altres professionals involucrats en el procés d’atenció a les persones afectades i les seves famílies.

A Europa, les malalties cròniques són la primera causa de morbiditat i mortalitat. Totes aquestes malalties tenen en comú la necessitat d’una resposta complexa i a llarg termini, coordinada per diferents professionals de la salut, amb accés a medicació i cures, i que inclogui atenció social. Tant és així que el Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 (Generalitat de Catalunya) situa l’atenció a la cronicitat com a segona línia d’actuació: “És necessari un model d’atenció a la cronicitat que estableixi mesures preventives, assistencials, de rehabilitació i d’atenció a la complexitat i al final de la vida”.

El programa del màster en “Atenció als problemes de salut crònics”, dirigit per la Dra. Emília Sánchez, vicedegana de postgrau i recerca de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL, posa l’èmfasi en l’adquisició de coneixements, aptituds, habilitats i actituds, així com en la utilització d’instruments que serveixin de guia per proporcionar la millor atenció a les persones amb problemes de salut crònics, ja sigui en el vessant assistencial directe o en l’àrea de gestió de cures i serveis, o bé en l’àmbit de la recerca aplicada en ciències de la salut. La preinscripció està oberta fins al 9 de juliol de 2012 i es pot fer per internet.

Més informació del màster