L’estudi, coordinat per l’I-talde de responsabiltiat social d’Innobasque -un grup de treball diversificat que pretén oferir solucions innovadores a diverses qüestions plantejades sobre la RSE-, ha comptat amb el suport tècnic del grupo LKS de serveis professionals i lavola, gràcies a la seva àrea de negoci d’organització responsable, que inclou la RSE, i també la col·laboració del Clúster d’Electrònica, Informàtica i Telecomunicacions del País Basc (GAIA – Cluster TEIC) i de 50 empreses del País Basc.

La publicació està disponible online, i constitueix un recull força exhaustiu de diferents eines vinculades a la gestió d’aspectes de la RSE així com diversos exemples de bones pràctiques realitzades per les empreses del País Basc. Inclou a més diferents annexes normatius de la situació de la RSE a nivell internacional i nacional, i el resultat del treball de camp que inclou interessants conclusions sobre la relació entre la RSE i la competitivitat de les empreses.

L’estudi es va presentar a finals de l’any passat. Al canal d’Innobasque es pot visualitzar la presentació de l’estudi, a càrrc d’Iker Atxa i Luis M Ulibarri, de l’àrea d’Innovació Social d’Innobasque, així com informació diversa sobre l’estudi.