IUCT i el centre tecnològic LEITAT de Terrassa i la PIME alemanya JPT Peptide Technologies GmbH (JPT), subsidiària de BioNTech AG (Mainz, Alemanya) han anunciat la creació d’una “joint venture” per desenvolupar noves teràpies contra el càncer.

L’objectiu de la col·laboració és desenvolupar nous fàrmacs quimioterapèutics que presentin una major seguretat i perfil d’eficàcia. L’innovador mecanisme en què es basa permet una acció selectiva sobre les cèl·lules tumorals d’aquests compostos citotòxics inactivats per evitar l’atac a cèl·lules sanes.

Aquesta projecte anomenat NOBITAN ha aconseguit el suport del programa Europeu EuroTransbio i té el suport de l’Agència ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya.

La col·laboració combina la provada i llarga trajectòria de JPT d’identificació de pèptics terapèutics i la seva evolució a potencials fàrmacs, amb la gran experiència i capacitat de síntesi biotecnològica i química clínica d’IUCT, al costat dels estudis d’anàlisis d’eficàcia terapèutica de LEITAT.