Cooperativa Plana de Vic impulsarà aquest 2012 el seu procés d’internacionalització.
L’objectiu és exportar tant els productes dels seus socis (bestiar viu, canals, productes carnis elaborats), com el know how dels diversos serveis que la cooperativa ofereix, especialment assessorament veterinari, nutricional i mediambiental.
Tot i que la CPV ja va inciciar el procés d’internacionalització el segon semestre del 2011 exportant bestiar viu i canals a diversos països de l’est i de la zona mediterrània, aquest any potenciarà la internacionalització estructurant l’àrea d’exportació i sistematitzant els processos.

La valoració de les primeres iniciatives d’exportació realitzades durant l’any passat és molt positiva. El director general de la CPV, Josep Erra, assegura que “tot i ser mercats madurs, hem constatat que el nostre diferencial com a productors i el know how en diverses àrees és molt ben valorada pel mercat. Les perspectives són estimulants”.