El projecte Aristos Campus Mundus 2015 promogut per la Universitat Ramon Llull, la Universitat de Deusto, i la Universitat Pontifícia Comillas ha obtingut la menció Campus d’Excel·lència Internacional.
La Comissió Internacional del Campus d’Excel·lència 2011 ha atorgat al projecte Aristos Campus Mundus 2015 (ACM 2015), coordinat per la Universitat Ramon Llull i promogut conjuntament amb les universitats de Deusto i Comillas, la qualificació de Campus d’Excel·lència Internacional d’àmbit regional europeu (CEIR). Des dels seus inicis Aristos Campus Mundus 2015 va incorporar un acord de col·laboració estratègica avançada amb les universitats nord-americanes de Georgetown University, Boston College i Fordham University. Aquesta aliança estratègica està donant ja els seus primers fruits, especialment en l’àmbit de la recerca, de manera que la realitat del projecte supera ja el propi reconeixement oficial com a Campus d’Excel·lència Internacional d’àmbit regional europeu.

ACM 2015 té com a gran objectiu potenciar l’excel·lència acadèmica, docent i investigadora i la plena glocalització dels seus projectes universitaris que impliquen l’aposta conjunta per la innovació social, responsable i sostenible.

Fundació Blanquerna és cofundadora de la Universitat Ramon Llull, la primera universitat privada de Catalunya