Barcelona, 22 de setembre de 2011.- Grup Qualitat, empresa immobiliària especialitzada en la promoció d’habitatge assequible, està construint el primer edifici a Barcelona amb la Qualificació Energètica “A”. Aquesta qualificació l’atorga l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) i certifica que un edifici ha assolit el nivell màxim d’eficiència energètica respecte els valors d’emissió de CO2. A més, el projecte  opta també  a la certificació Verde en tipologia residencial  atorgada pel Green Building Council Espanya*, sent el primer edifici residencial que obtindrà aquest reconeixement a la ciutat.

Amb una inversió total de 6,6M €, l’edifici es construeix al carrer Morabos, al districte de Sants-Montjuïc, és en règim de protecció oficial i té 32 habitatges d’ 1, 2 i 3 habitacions. El 70% dels habitatges ja han estat venuts i es lliuraran el mes de desembre de 2012.

Un dels principals reptes a l’hora de dissenyar l’edifici ha estat convertir-lo en energèticament eficient. Per aconseguir-ho la construcció incorpora aïllaments tant en façana com en fusteries exteriors que eliminen l’efecte pont tèrmic; sistemes de protecció solar a les finestres en funció de la seva orientació; calderes de biomassa comunitàries per a calefacció i aigua calenta sanitària; sistemes d’il·luminació interior i exterior d’alta eficiència o preinstal·lació de recàrrega per a vehicles elèctrics, entre d’altres mesures.

L’elecció dels materials també ha estat clau per minimitzar l’impacte ambiental. Així, es controla l’origen dels materials i de les emissions de CO2 associades, amb la utilització d’un mínim d’un 20% de materials d’origen regional; el 100% dels materials seleccionats són baixos en compostos orgànics volàtils (COV) i tota la fusta utilitzada prové d’explotacions forestals responsables amb certificació FSC (Forest Stewardship Council); el 100% de l’àrid de formigons no estructurals prové de material reciclat (20% en el cas dels formigons estructurals) i un 50% dels elements metàl·lics de l’estructura també provenen de material reciclat i fos de nou.

Un tercer aspecte rellevant ha estat el disseny del sistema de gestió de l’aigua dels diferents habitatges. A nivell comunitari s’instal·larà una vàlvula de regulació de pressió a l’entrada de l’edifici. D’altra banda, tots els sistemes de consum domèstic, sanitaris i aixetes, han estat seleccionats per les seves prestacions de reducció de consums.

Les mesures de protecció ambiental també preveuen, entre d’altres, el control de la contaminació lumínica, la classificació, emmagatzemament i el reciclatge de residus o l’enjardinament de terrasses amb plantes autòctones. L’aplicació de totes aquestes mesures suposarà aproximadament un estalvi d’emissió de 17.095 KgCO2/any. Això representa un 70% menys d’emissió respecte a un edifici de les mateixes característiques però amb un sistema de producció tèrmica estàndard.

El projecte ha estat realitzat per l’estudi d’arquitectura Fernández&Domingo SLP; Tarraco Empresa Constructora, S.A. és l’empresa constructora i LAVOLA 1981 S.A, la consultora en sostenibilitat responsable del procés de certificació Verd de l’edifici.

*L’Associació GBC España és una organització autònoma afiliada a l’associació internacional World Green Building Council (WGBC), que té per objectiu primordial proporcionar al sector metodologies i eines actualitzades i homologables internacionalment que permetin l’avaluació i certificació de la sostenibilitat dels edificis.