Carnovic, la marca de Cooperativa Plana de Vic que comercialitza carn i elaborats carnis per a col·lectivitats, continua la seva consolidació amb l’entrada de clients referents a Catalunya en sectors diferents.

Així, des de fa uns mesos, Carnovic serveix productes al sector de l’hoteleria a establiments de prestigi com l’hotel Majestic de Barcelona. En l’àmbit sanitari, Carnovic ha començat a treballar servint porc i vedella a l’Hospital de Barcelona (propietat de la Cooperativa sanitària de consumidors i usuaris SCIAS que juntament amb Assistència Sanitària conformen el grup de cooperativisme sanitari mes gran de Catalunya). En restauració, ha iniciat la distribució de productes a AN Grup que ja es poden consumir a restaurants com els establiments El Mussol.