El dimecres 22 de juny es va celebrar l’Assemblea general de socis de la Cooperativa Plana de Vic, a les instal·lacions de l’entitat, i amb la participació d’una trentena de socis.

L’objectiu d’aquest acte és principalment explicar als assistents la gestió econòmica, i l’activitat social que s’ha dut a terme durant l’any anterior, així com exposar la projecció de futur de l’organització, i obtenir la validació per part de tots els socis participants.

Durant l’Assemblea es van presentar els resultats econòmics de l’any 2010, aquests reflecteixen un creixement, tot i estar inmersos en el marc d’una crisi econòmica mundial, la xifra de facturació ha estat de 46.571.007,94 milions d’euros, 322.376,42 euros més que el 2009; els beneficis de la Cooperativa Plana de Vic ha estat de 330.787,43 euros, un augment de gairebé el doble respecte l’any anterior.

L’equip de direcció de la Cooperativa va destacar també la consolidació del projecte d’alimentació multifase, que ha suposat un estalvi econòmic molt destacable a les explotacions agroramaderes dels socis, per la reducció de nitrogen que suposa, i també el paper cada vegada més important del projecte de comercialització de l’organització per arribar al consumidor final, que segueix la clara voluntat de la CPV per valoritzar cada vegada més les produccions dels socis.

Isidre Castanyer, President de la CPV va manifestar “que malgrat les dificultats a les que s’ha hagut de fer front, degut a la forta especulació en el mercat dels cereals, la Cooperativa ha resistit i es continua pensant en projectes d’expansió que passen per la innovació i la creativitat.”

De tota la informació qualitativa presentada als socis en aquest acte, destaquen la voluntat de diferenciació de la Cooperativa Plana de Vic, la busca de noves línies de negoci, i plantejaments de futur com la busca de interproveïdors, per tal de fer front als canvis del mercat actual, i a la situació global de crisi que viu el sector