El material, editat gràcies a la col·laboració de l’empresa Cadagua S.A., forma part del programa de sensibilització que el Consell Comarcal del Ripollès realitza des de l’any 1994 a les escoles de la comarca. Els materials didàctics, elaborats per lavola, s’han renovat i també s’ha millorat la imatge gràfica.

El material està adreçat als alumnes de 5è i 6è de primària de la comarca amb l’objectiu de treballar “El cicle de l’aigua” i “Els residus municipals”, els noms de les guies educatives que donen suport a les activitats que es realitzen. En primer lloc, els alumnes fan una activitat a l’aula i després visiten una de les plantes de residus de la comarca o bé una de les depuradores d’aigua dels diversos municipis, depenent de la temàtica que es tria. El professorat també compta amb una guia per al mestre amb l’objectiu d’orientar tant la feina de l’aula com la visita posterior.

La presentació del nou material didàctic es va dur a terme ahir, dijous, dia 17 de març, a la seu del Consell Comarcal de Ripoll, i va comptar amb la participació del president del Consell Comarcal del Ripollès, Enric Pérez, el cap d’explotacions de Catalunya i Balears de Cadagua, S.A., Albert Legido, el director general de lavola, Pere Pous, la consellera comarcal d’Ensenyament, Montse Tallant, el conseller comarcal de Medi Ambient, Àngel Ferrer, i el coordinador del Servei Educatiu del Ripollès, Josep Santanach.

El president del Consell,Enric Pérez, va afegir que “aquest programa històric s’emmarca en la voluntat històrica del Consell de col·laborar amb les escoles i de donar un valor afegit a l’ensenyament de casa nostra”. Per la seva part, el cap d’explotacions de Catalunya i Balears de Cadagua, S.A., Albert Legido, va expessar la seva satisfacció per participar en l’edició d’aquest nou material i va remarcar la importància que es donin a coneixer les depuradores i els tractaments de residus als alumnes de les escoles del Ripollès. El director genera de lavola, Pere Pous, va destacar l’interès del programa i el fet que el Consell Comarcal del Ripollès fos pioner en aquesta iniciativa, “fa 17 anys”, i va remarcar la importància de renovar els materials per fer-los més atractius i pràctics. Finalment, va destacar la figura de l’empresa Cadagua per la seva implicació “ja que no és una pràctica habitual que les empreses contribueixin en aquest sentit”.

Des que funciona el programa, s’han beneficiat del programa 700 grups escolars de Cicle superior de primària, un total de 13.000 nens i nenes.