Coincidint amb la celebració del Dia Internacional de les Dones,el passat 8 de març, Suara Cooperativa, Abacus Cooperativa i tres empreses més han signat un protocol de col·laboració amb el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’un acord per millorar les competències acadèmiques i professionals dels joves i, al mateix temps, reforçar aquelles polítiques que permeten la compatibilització de feina i estudis. L’objectiu últim és incidir especialment en el cas de les dones joves, que són les que tenen més dificultats per a compatibilitzar la feina amb els estudis i les responsabilitats personals i familiars.

La iniciativa s’emmarca en l’Acord de Mesures per a l’Ocupació Juvenil a Catalunya i treballarà per difondre experiències d’èxit que faciliten als joves la conciliació laboral, acadèmica i professional. Les empreses escollides per la signatura promouen mesures de flexibilitat laboral específiques i adaptades a les necessitats dels joves estudiants de formació professional, formació ocupacional, batxillerat i grau universitari. Alhora, el departament d’Empresa assessora aquestes empreses en la implantació de mesures específiques per aquest col·lectiu. L’acord el van signar Suara, Abacus, Establiments Viena, Mercadona i MRW amb la secretària d’Ocupació i Relacions Laborals, Esther Sánchez.

En el cas de Suara, la cooperativa impulsa mesures que introdueixen major flexibilitat del temps de treball per facilitar, d’aquesta manera, l’harmonització del temps de treball amb l’acadèmic i el personal. En aquest sentit, es faciliten canvis de torns als treballadors o es disposa d’ajuts econòmics per cursar estudis reglats. Alhora, els socis i sòcies poden demanar excedències per a formació i desenvolupament professional i permisos no retribuïts, i es facilita el teletreball, de forma puntual o habitual, en funció del lloc de treball.

Abacus Cooperativa aposta pel desenvolupament personal i professional dels treballadors i treballadores com a eix clau de l’estratègia per assegurar el creixement i la consolidació de l’empresa. Per això, treballen a través del Programa Concilia amb l’objectiu de poder garantir un millor equilibri de la vida personal i professional.

La seva política de Recursos Humans aposta per una nova percepció del valor del temps de treball i destaca com a mesura estrella de flexibilització, el sistema de bancs d’hores. A més, davant l’estacionalitat i les necessitats de personal durant campanyes amb més volum de feina, aposta per incorporar a joves amb contractes flexibles que els permetin compaginar feina i estudis.