Suara Cooperativa ha acabat l’any 2010 amb un increment molt significatiu del seu nombre de persones sòcies, que ha augmentat un 56,9% en el transcurs dels últims
dotze mesos. A 1 de gener de 2010, la cooperativa tenia un total de 394 socis i sòcies, xifra que ha passat a ser de 615 el 31 de desembre del mateix any i que significa que 221 persones s’han unit al projecte
societari.

Aquest augment segueix una tendència ja molt marcada el 2009, quan el creixement de la massa societària va ser del 80% en relació a l’any anterior, i troba el seu origen en la fusió de Suara Cooperativa el 7 de juny de 2008.

Per unitats de negoci, la d’Infància, Joves i Família és la que més socis ha generat, un 52% del total i 115 persones, seguida de la unitat de SAD (Servei d’Atenció a Domicili) amb un 38% i 84 persones.
Pel que fa a la resta de socis, el 5,4% procedeixen de la unitat de Gent Gran, l’1,8% d’Inclusió i Discapacitat, l’1,4% d’Ocupació i Formació i l’1’4 de personal d’estructura.

La cooperativa d’inserció laboral Garbet ha integrat tres noves persones sòcies al llarg del 2010. En aquesta empresa de Suara Cooperativa, els treballadors que han completat l’itinerari d’inserció
no han d’integrar-se necessàriament al mercat ordinari sinó que tenen la opció d’incorporar-se com a socis de Garbet, quedant-se a treballar a l’empresa i formant part del projecte cooperatiu.

L’entrada de nous socis a Suara va acompanyada d’una política d’incentivació que procura la seva participació activa en els diferents nivells de l’organització. Durant el 2009 es va iniciar el
projecte tutors, d’acompanyament de les persones que s’incorporen com a sòcies a prova. També existeixen mecanismes d’informació i espais de coneixement i cohesió social. Aquest 2010 s’ha posat en marxa el primer comitè de recursos, un òrgan que permet a les persones sòcies plantejar discrepàncies respecte decisions preses pel consell rector en temes que l’afecte de forma individual.

Suara Cooperativa és la cooperativa més gran de Catalunya en el sector d’atenció a les persones, amb una experiència acumulada pels seus socis fundadors de més de 25 anys. Està present a 15 comarques
catalanes on gestiona serveis i equipaments que donen resposta a les necessitats d’atenció, suport, assistència i educació de diferents col·lectius socials.