El darrer 10 de febrer va tenir lloc la reunió on els membres del Comitè de Direcció i els del Consell Rector, reunits durant 10 hores a la Sala de Juntes de les oficines centrals, van debatre i analitzar el Pla Estratègic 2012, el Pla de Gestió 2011 i els pressupostos del Pla.

Al final d’aquesta reunió Consell Rector va aprovar els Plans i pressupostos plantejats per la Direcció i es va establir el Pla de Comunicació interna perquè en un termini inferior a 48 hores, aquesta informació es transmetés a tots els socis i sòcies de treball en format de Reunions informatives distribuïdes pels territoris on la cooperativa té establiments.

En conseqüència, entre divendres 11 i dissabte 12 de febrer s’han portat a terme 12 reunions on un membre del Comitè de Direcció i un del Consell Rector van informar del procés participatiu d’elaboració del Pla Estratègic Abacus 2012, de la missió, visió i valors aprovats per Consell Rector i dels eixos estratègics amb les seves accions relacionades i reflectides en el Pla de Gestió 2011. També es va presentar el pressupost previst per a l’any 2011 i fins i tot la previsió que es fa de cara l’any 2012. El cicle de reunions finalitzarà amb la sessió del Consell de Consumidors del dia 3 de març.

Objectius estratègics – Pla de Gestió 2011 Abacus
– Creixement en facturació
– Servei
– Operatius
– Persones
– Soci-client