El dijous 18 de novembre es va presentar la memòria de sostenibilitat de 2009, la primera memòria digital i participativa de lavola. A partir d’aquesta data es pot visitar el web on es podran consultar els objectius, resultats i iniciatives portades a terme per a l’organització en temes de responsabilitat social empresarial durant l’últim any. El web es complementa per un bloc que recull dades addicionals sobre els seus grups d’interès i la informació més actual sobre aquesta temàtica.

lavola ha apostat per l’ús d’aquests recursos digitals, i entrar en l’entorn 2.0, per tal de disposar de nous canals de diàleg amb tots els seus grups d’interès, molts més participatius i innovadors. Aquests nous formats interactius tenen moltes avantatges, a destacar: la seva fàcil actualització, la capacitat de resposta immediata i l’estalvi econòmic ja que evita les edicions en paper que queden obsoletes en poc temps.