IUCT ha estat premiat per la Fundació La Marató de TV3 per un projecte de recerca biomèdica d’excel.lència sobre malalties minoritàries.

El projecte, un dels 20 que la Fundació ha sel·leccionat, es titula “Desenvolupament de nous tractaments per a la Distròfia Miotònica: descobriment de fàrmacs in vivo”.

El projecte en el qual participa IUCT tindrà un finançament de prop de 380 mil euros i té com a principal objectiu la identificació de futurs fàrmacs per a la Distròfia Miotònica de tipus 1 (DM1), així com per altres malalties minoritàries, que tenen una base genètica similar.

L’equip investigador està constituït per un grup multidisciplinar que permetrà dur a terme un enfocament molt més ampli de l’estudi de la malaltia: Dr. Rubén Darío Artero Allepuz, grup de Genòmica Translacional, de la Facultat de Ciències Biològiques UV; Dr. José Ignacio Borrell Bilbao, grup de d’Enginyeria Molecular, Institut Químic de Sarrià URL; Dr. Josep Castells Boliart, de Descobriment de Nous Fàrmacs (Drug Discovery, Institut Universitari de Ciència i Tecnologia de Mollet.

El projecte proposa la identificació i disseny de noves molècules com a futurs agents terapèutics en Distròfia Miotònica tipus 1 a través de tres estratègies combinades, que inclouen el disseny, síntesi i avaluació biològica de compostos amb propietats de tipus fàrmac. Les molècules desenvolupades per IUCT seran testades in vivo en models per a la malaltia prèviament establerts en la mosca del vinagre. Aquest model animal reprodueix la malaltia humana i presenta grans avantatges a l’hora d’investigar eficàcia i toxicitat de les noves molècules avaluades.

Els premis als projectes guardonats  que pugen a 6 milions d’euros, es van lliurar el 20 d’octubre passat.
A l’edició 2009, dedicada a les malalties minoritàries, s’hi van presentar 287 projectes, que van ser avaluats per 134 científics d’àmbit internacional especialistes en aquesta matèria en funció de la seva qualitat, metodologia i rellevància. La gestió de l’avaluació la va dur a terme l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut, del Departament de Salut.