Santa Pau. La  Cooperativa la Fageda ha entrat en el rànquing de les millors explotacions ramaderes a tot l’Estat espanyol, segons la informació que acaba de publicar la revista “Frisona Española”.

Concretament, la granja de vaques frisones (lleteres) de La Fageda, a la Garrotxa, es troba a la primera posició pel que fa a l’Index de Mèrit Genètic Total entre les explotacions de més de 200 caps de bestiar a Catalunya, essent la segona a tot l’Estat.

L’Index de Mèrit Genètic Total mesura la qualitat de les vaques frisones seguint paràmetres científics, entre altres: propietats morfològiques, bona disposició del braguer i de les cames, recompte cel·lular que indica de la puresa de la llet, percentatge de greix i proteïnes a la llet, etc. Les vaques que obtenen un alt índex, com és el cas de La Fageda, donen més llet i de millor qualitat i tenen una vida productiva més llarga.

La millora de la raça és el resultat d’una tasca d’anys mitjançant una selecció genètica de vàries generacions de bestiar, així com de l’alimentació a base de farratges naturals i de la qualitat del maneig. La granja de La Fageda té prop de 500 caps de bestiar. La producció diària mitjana és de 32 litres i de 2 milions de litres al cap de l’any.

La Fageda dóna feina o ocupació a 270 persones, 60% de les quals presenten discapacitat intel·lectual o malaltia mental severa. És cofundadora del Grup Empresarial Clade i de l’associació Sinergrup de centre especials de treball.