Santa Pau, 7 de juliol de 2009. L’assemblea general de socis de La Fageda, SCCL en la seva reunió anual ordinària acaba d’aprovar els comptes anuals i el pla de gestió de la cooperativa.

Els ingressos per vendes han estat el 2009 de 9.773.286 euros, un 4,1% més que l’exercici anterior, amb uns resultats de 313.691 euros, els quals, en tractar-se d’una entitat sense afany de lucre, han anat íntegrament al fons de reserva de l’empresa. L’activitat de làctics representa el 88 % de la facturació, essent la resta d’activitats econòmiques: jardineria, ramaderia, viver i taller de manualitats. Les inversions han arribat als 840.607 euros, gairebé el doble que el 2008. Gran part d’aquestes han estat destinades a la posada en funcionament de la fàbrica de gelats de Badalona.

La situació i perspectives per aquest 2010, tot i la crisi, són favorables i apunten a un creixement entre el 5 i 7% respecte el 2009. La venda de gelats i del iogurt cremós de La Fageda (El Llaminer), els darrers productes llençats al mercat, estan tenint una bona acceptació.

Durant aquest exercici 2009, La Fageda ha incorporat 23 persones més a la seva plantilla i ha inserit 20 persones més en altres empreses de la Garrotxa, gràcies al programa d’integració a la comunitat. D’aquests 43 nous llocs de treball, 32 corresponen a persones que presenten discapacitat psíquica.

Actualment La Fageda dóna feina o ocupació a 270 persones, 160 de les quals pateixen discapacitat intel·lectual o malaltia mental crònica. D’altra banda la cooperativa gestiona serveis d’habitatge per a 58 treballadors seus.