L’Assemblea General de socis i sòcies de Suara Cooperativa, reunida dissabte 19 de juny, ha aprovat la Memòria de Sostenibilitat 2009, en la qual es detalla l’impacte econòmic de l’empresa al llarg del passat exercici. En aquest sentit, Suara continua en la seva línia de creixement de l’activitat econòmica i ha assolit els 35,9 milions d’euros de facturació, xifra que suposa un 24% d’increment respecte el 2008.

Aquest creixement de l’activitat productiva ha estat generat per l’augment del nombre de serveis gestionats, que han passat de 85 a 109, i en conseqüència, del nombre de persones ateses, que han passat d’11.000 a prop de 15.000. L’augment del volum de negoci també ha estat acompanyat d’un increment de la plantilla del 27%, que a 31 de desembre de 2009, era de 1.375 persones, de les quals el 90% són dones.

Pel que fa a l’anàlisi de l’estructura patrimonial i financera, el balanç de Suara Cooperativa mostra la seva solidesa i solvència econòmica, amb uns fons propis de 4,7 milions d’euros, i un increment del fons de maniobra i del patrimoni net, que ha crescut un 57%. Aquest augment tan destacable ha estat possible gràcies en gran mesura al gran creixement del nombre de socis i sòcies de la cooperativa, que durant el 2009 van augmentar un 80% i ja sumen un total de 413 persones.

En el capítol de les inversions, Suara ha continuat fent-ne al llarg del 2009 i les més destacades són la construcció de l’edifici de l’Escola Bressol Els Picarols (Manlleu) i l’adequació del nou Centre d’Acollida Terres de l’Ebre (Amposta).

Previsions moderades
Les previsions de creixement de Suara Cooperativa per al 2010 són moderades, atès l’actual context de crisi. Així i tot, es preveu tancar el present exercici amb un increment del 15% i l’ampliació del volum de persones sòcies fins arribar a les 500 persones.

Sobre Suara Cooperativa
Suara és la cooperativa més gran de Catalunya en l’àmbit del sector d’atenció a les persones, amb una experiència acumulada pels seus socis fundadors de més de 25 anys. Present a 15 comarques catalanes i amb prop de 1.400 professionals, la cooperativa gestiona actualment 109 serveis, entre els quals hi ha escoles bressol, centres residencials d’acció educativa, centres de dia i residències per a gent gran, serveis d’atenció domiciliària, centres d’acollida per a persones sense sostre i persones amb drogodependències, entre d’altres. En total es dóna resposta a les necessitats de prop de 15.000 persones.