El prestigiós economista Anton Costas va participar al dinar de treball, previ a l’assemblea del Grup Clade, que va tenir lloc el dimarts 25 de maig a l’edifici de La Tamarita de Fundació Blanquerna-Universitat Ramon Llull.

Al dinar de treball hi van assistir dos representants de cadascuna de les empreses sòcies del grup Clade.
Anton Costas, catedràtic d’Economia a la UB i president del consell assessor d’Endesa a Catalunya, a banda de col·laborador en diversos mitjans de comunicació, va exposar el seu punt de vista sobre la situació econòmica actual d’Espanya i va assegurar que, tenint en compte que els cicles econòmics tenien una durada de 7 anys aproximadament, l’actual cojuntura econòmica no es resoldria fins al 2017.

Els consellers de Clade van intercanviar punts de vista amb l’economista sobre els seus respectius sectors d’activitat.