L’Assemblea General Extraordinària de Suara, reunida el passat dissabte 17 d’abril, ha aprovat Reglament de Règim Intern de la cooperativa, amb un 98% dels vots a favor.

El Reglament de Règim Intern és el recull de regulacions internes i de fixació de les condicions de treball, que s’aplicarà a totes les persones sòcies treballadores de Suara. Els objectius fonamentals d’aquest document són garantir l’estabilitat dels llocs de treball, donar seguretat a les persones sòcies i al Consell Rector -perquè marca
directrius i orienta en la presa de decisions-, prioritzar que la cooperativa estigui al costat dels socis i les sòcies, sobretot en els moments que més ho requereixin, i incorporar la visió global necessària per fer sostenible en el temps el projecte Suara.

L’elaboració d’aquest Reglament s’ha fet d’una manera molt àmplia i participativa. El procés ha durat mesos i ha involucrat un gran nombre de socis i sòcies que han treballat en grup, i han pogut plantejar els seus dubtes i fer les seves aportacions i esmenes. També s’ha comptat
amb la participació de dinamitzadors, el Consell Rector, el Consell de Direcció i, fins i tot, d’assessors externs, que han fet aportacions tècniques i jurídiques.

Suara Cooperativa és la cooperativa més gran de Catalunya en el sector d’atenció a les persones, amb una experiència acumulada pels seus socis fundadors de més de 25 anys. Presents a 15 comarques catalanes i amb més de 1.300 professionals, dóna resposta a les necessitats d’atenció, suport, assistència i educació d’infants i joves; de famílies; de persones que requereixen algun tipus de suport per a ser més autònomes; de persones que volen entrar en el mercat laboral o tenen com a objectiu millorar professionalment; de persones que necessiten suport davant situacions de crisi.