La gerent de la Unitat d’Infància, Joves i Família de Suara Cooperativa, Anna Monells, va ser una de les ponents de la taula rodona sobre el paper de les entitats, celebrada en el marc de la jornada ’15 anys dels programes de suport als joves tutelats i extutelats’.
La formació, que va tenir lloc el 4 i 5 de març de 2010 a Barcelona, tenia l’objectiu de donar a conèixer el treball que es duu a terme en altres països d’Europa amb joves provinents del sistema públic de protecció, així com d’exposar l’evolució i la situació actual dels programes de suport al jove a Catalunya.
La jornada estava adreçada a entitats col·laboradores del Pla de joves, tècnics/ques de l’Àrea de Suport al jove, educadors/es de centres d’acció educativa, personal tècnic dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) i professionals de la Secretaria d’Infància i Adolescència i Serveis Socials.
En l’apartat de bones pràctiques de la jornada, Anna Monells va exposar les experiències del SAEJ (Servei d’Acompanyament i Especialitzat en Joves tutelats i extutelats) de Girona, gestionat per Suara Cooperativa