El dia 2 de març, Fundació Catalana de Cooperació, va celebrar la Jornada LA IGUALTAT A L’EMPRESA, UN VALOR QUE ET DISTINGEIX, amb la finalitat de presentar el Distintiu “Igualtat a l’empresa” del Ministeri d’ Igualtat. La Sra. Capitolina Díaz, Directora General para la Igualdad en el Empleo del Ministeri d’Igualtat va donar amb primícia algunes de les finalitats, beneficis i requisits del Distintiu. També va aportar dades sobre les empreses de Lleida que han rebut ajudes pel període 2009-2010, de les 9 concedides Fundació Catalana de Cooperació és la consultoria encarregada de l’assessorament de 6 d’elles.
A continuació, es va donar a conèixer l’experiència en matèria d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones de l’empresa Autobusos de Lleida.

Podeu accedir a l’Informe diferències retributives província de Lleida