L’empresa catalana ALBUS GOLF ha desenvolupat una pilota de golf ecològica per al seu ús en medis aquàtics. Les pilotes estan constituïdes per un nucli de pinso i una coberta que resisteix l’impacte dels diferents pals de golf.

IUCT ha contribuït al disseny químic i formulació de la matriu hidrosoluble i biodegradable de la coberta polimèrica. Aquestes propietats garanteixen un temps de vida molt breu als espais naturals. Així, s’elimina el risc que presenten les pilotes de golf tradicionals, basades en polímers derivats del petroli. Les seva característica no biodegradable constitueix un perill per a dofins i d’altres organismes marins.

Les pilotes de golf biodegradables i farcides de menjar nutritiu per a peixos, permet la pràctica del golf en vaixells a mar obert sense afectar la fauna i la flora aquàtiques.