El Departament d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat ha reconegut que els valors de nitrògen excretat pels animals que consumeixen pinso de Cooperativa Plana de Vic són inferiors als valors estàndards establerts en la normativa vigent.

La reducció de nitrogen amb la utilització de la gamma de pinsos CPV és de fins al 31% pels porcs d’engreix si es fa alimentació multifase (un pinso per a cada fase del creixement de l’animal), i del 28% en l’alimentació bifàsica.  Pel que fa a les truges, la reducció de nitrogen excretat és del 21%.

Des de l’any 2007 la Cooperativa Plana de Vic ha  portat a terme l’estudi  Caracterització de purins porcins produïts a partir de formulacions i processos de fabricació CPV, amb la col·laboració dels socis de 30 explotacions.

La finalitat de l’estudi era comptabilitzar tant el volum com els quilos de nitrogen que genera de mitjana una plaça de porc d’engreix i una de truja consumint els pinsos fabricats per la Cooperativa.

La reducció de nitrogen que s’aconsegueix representa, d’una banda, el reconeixement per part de l’administració de la tasca portada a terme per la cooperativa a l’hora de respectar el Medi Ambient i, per l’altra, una millora econòmica i de gestió de les dejeccions per part de les granges que consumeixen la gamma de pinsos de la cooperativa.

Cooperativa Plana de Vic va desenvoluapr fa uns mesos un sistema d’alimentació multifase consistent en crear una gamma de pinsos que cobreix totes les necessitats nutricionals dels animals. Amb els diferents tipus de pinso de l’alimentació multifase, s’ajusta el nivell d’alimentació en funció del tipus d’animal, de la genètica i de l’edat, maximitzant el creixement, optimitzant el cost i reduïnt les emissions de nitrògens als purins.

El director general de Cooperativa Plana de Vic, Josep Erra, constata que “sempre hem tingut clara la importància de l’alimentació animal en el conjunt de la cadena d’alimentació que acaba amb la comercialització de la carn als nostres establiments i investiguem contínuament de quina manera es pot millorar. L’alimentació multifase és un pas més per la millora de la nostra alimentació, del nostre entorn i per la millora del funcionament de les explotacions”.