El passat dia 15 de febrer, a la sala de plens de l’Ajuntament de La Llagosta, l’Agrupació d’Industrials del Baix Vallès, l’Escola Sant Gervasi, SCCL i l’Ajuntament de La Llagosta van signar un acord amb l’objectiu d’impulsar la formació i l’ocupació del municipi.

Aquest conveni vol potenciar la formació dels treballadors en situació d’atur i, de manera molt especial, la dels joves. En aquest sentit, els signants de l’acord presentaran, al llarg d’aquest primer trimestre, un ambiciós Pla Estratègic sobre la formació i l’ocupació al municipi.

En paraules del Sr. Antonio Rísquez, els ajuntaments tenen per davant un important repte en la lluita contra l’atur i aquest es pot assumir en millors condicions amb la col∙laboració d’entitats que coneguin les necessitats formatives de les persones i les del mercat laboral. En David Cos subratlla la vocació que té el centre d’oferir els seus serveis de formació ocupacional allà on viuen les persones que tenen aquesta necessitat i que amb projectes de col·laboració com aquest el que es pretén és oferir un servei proper al ciutadà de La Llagosta.

El Sr. Joan Moretó remarca la importància de la formació, però en destaca molt més la necessitat de promoure la capacitat d’emprendre. Segons les seves paraules, ens calen persones que tinguin iniciativa
empresarial, capaços de generar noves oportunitats empresarials i, de retruc, més ocupació.

Amb aquesta signatura es formalitza una relació que neix l’any 2008 i que fins ara s’ha centrat en la formació contínua dels treballadors i residents del Municipi i de poblacions properes.