lavola ha estat la responsable d’impartir els tallers en l’àmbit de la gestió ambiental, que s’han dividit en dues sessions formatives, a les empreses inscrites dels municipis de Terrassa i l’Hospitalet de Llobregat.

La finalitat dels tallers ha estat facilitar a les PIMES les eines necessàries per tal de millorar la seva gestió ambiental mitjançant la implantació de mesures senzilles per tal de ser més eficients en la gestió de l’energia i l’aigua, la minimització de la producció de residus i la seva correcta gestió, la incorporació de criteris ambientals en les decisions de compra, etc. L’objectiu ha estat facilitar els coneixements bàsics inicials per tal d’elaborar un Pla d’acció de medi ambient. Posteriorment, s’han establert els indicadors de seguiment del Pla.