L’objectiu és que el Departament de Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya esdevingui una organització neutra en carboni segons el certificat e)mission neutral certified emès per la marca e)mission.

Els crèdits de carboni que adquirirà el Departament de la Vicepresidència a través de e)mission són crèdits auditats d’alta qualitat provinents de projectes d’eficiència energètica o energies renovables en països d’actuació prioritària o preferent, segons l’Agència de Cooperació al Desenvolupament, i que es regeixen per un estricte sistema de control i qualitat. Aquest sistema garanteix que aquests crèdits són reals, addicionals, verificats, permanents, pro sostenibles i unipersonals.

La compensació anirà acompanyada de l’obtenció del certificat de compensació e)mission que certificarà que el Departament de Vicepresidència ha compensat parcialment o totalment les seves emissions, esdevenint una empresa neutra en carboni.

El projecte s’emmarca dins del Pla de Sostenibilitat del Departament de Vicepresidència 2008-2010.

Per altra banda, lavola disposa d’una estratègia de canvi climàtic que li ha permès esdevenir l’any 2009 una empresa neutra en carboni segons la certificació e)mission neutral certified, que complementa la política activa de reducció de les seves emissions.