L’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) ha guardonat el Programa de tuteles d’usuaris/es del Centre de Dia Sant Antoni, gestionat per Suara Cooperativa, amb el Premi ACRA a la millora en l’atenció a la gent gran. En aquesta categoria, es premien els projectes que aportin canvis en els processos d’atenció a les persones grans, millores en l’eficiència en la utilització dels recursos, millora del treball en equip, sistemes per incrementar la participació dels usuaris i iniciatives que incrementin la qualitat de l’assistència a les persones grans.

El Programa de tuteles d’usuaris/es és una metodologia de treball en funcionament actualment al Centre de Dia Sant Antoni de Barcelona. Es basa en l’assignació d’un/a gerocultor/a de referència per a cadascun dels usuaris des del primer dia d’ingrés al centre. D’aquesta manera es dóna un protagonisme especial a l’equip gerocultor, fet que ajuda a millorar la concepció social de la professió, alhora que s’ofereix un nou concepte d’atenció a la gent gran, que situa a la persona com l’eix a partir del qual s’estructuren totes les actuacions i que té en compte els seus desitjos i expectatives de futur.