La SOCIETAT CATALANA D’INVERSIÓ EN COOPERATIVES, SCR (Sicoop) ha aprovat l’aportació en forma de préstec participatiu d’1,5 milions d’euros a Suara Cooperativa. Aquest import permetrà a un dels principals operadors de Catalunya del sector d’atenció a les persones consolidar el seu creixement i reforçar el seu finançament estructural. Al mateix temps, amb aquesta nova font de finançament, Suara Cooperativa diversifica el risc i aconsegueix el capital necessari per desenvolupar el seu pla d’expansió i el seu pla estratègic, per tal de consolidar la seva posició al sector.

El préstec concedit a Suara Cooperativa respon a l’objectiu d’invertir en projectes cooperatius en creixement. Sicoop compta amb un capital de 15,5 milions d’euros d’origen privat i públic, aportats per Institut Català de Finances Holding (ICF), el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, Caixa Catalunya, Caixa Sabadell, Caixa Manresa, Grup Empresarial Cooperatiu Clade i les entitats franceses Crédit Coopératif i Esfin.

Suara Cooperativa abasta tot el sector d’atenció a les persones i està present a 15 comarques catalanes. Amb més de 1.300 professionals, l’any 2008 va tenir una facturació de 29 milions d’euros, i les previsions són tancar el 2009 amb un increment del 27% i assolir els 37 milions. La cooperativa gestiona actualment 85 serveis, entre els quals hi ha escoles bressol, centres de dia i residències per a gent gran, centres per a persones amb discapacitat, centres d’acollida per a persones sense sostre, centres per a menors tutelats, centres oberts per a infants i adolescents en risc, entre d’altres.