El professor d’IESE Joan Enric Ricard acaba de publicar el llibre sobre Models de negoci per a una nova organització industrial on s’analitzen els casos de Grup Abertis, Mango, Grup Ros Roca, Metalquimia i La Fageda, com empreses d’èxit.

El llibre, encarregat per l’Observatori de Prospectiva Industrial del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa i el Centre d’Economia Industrial (CEI), va ser presentat a IESE el 29 d’octubre pel secretari d’Empresa i Indústria de la Generalitat de Catalunya, amb l’assistència dels representants de les empreses mencionades,  de professors i de més de 200 empresaris que omplien l’auditori d’IESE.

Aquest estudi, que forma part de la col·lecció Papers d’economia industrial de l’Observatori de Prospectiva Industrial, analitza cinc casos d’empreses catalanes que, amb l’aplicació de diferents models de negoci innovadors, s’han adaptat amb èxit als canvis de l’entorn. A través d’aquesta anàlisi, es vol animar  les empreses catalanes a competir amb models de negoci innovadors, trencant amb la rigidesa o la inèrcia del passat per tal de construir un nou model industrial amb un alt grau de competitivitat internacional.

En el cas de La Fageda, l’estudi concreta que el model de negoci que el caracteritza i el fa sostenible dins el competitiu mercat lacti català és la seva contínua lluita per una posició dins un nínxol determinat i la seva imatge artesanal.

Santa Pau, 11 de novembre de 2009

Més informació