Eurecos, Grup Immobiliari de l’Economia Social, participat per entitats mutualistes i cooperativistes europees, i Suara Cooperativa han constituït Eurecos Equipaments, una societat d’inversió immobiliària per a la promoció, construcció i gestió d’equipaments de titularitat pública. La primera operació d’aquest tipus s’ha tancat recentment amb la inversió d’1,5 milions d’euros en la futura escola bressol municipal de Castellar del Vallès.

D’aquesta manera, l’Ajuntament d’aquest municipi del Vallès Occidental ha confiat a Suara Cooperativa, a més de la gestió del servei, la construcció i el finançament de l’equipament educatiu. Aquesta fórmula obre un nou model de col·laboració entre administracions, cooperatives i altres entitats de l’economia social que donen suport operatiu i financer, que aporta avantatges per a totes les parts. En el cas de les administracions, sobretot dels ajuntaments, els obre una nova via d’ampliació de l’oferta de places educatives d’escoles bressol mitjançant acords de col·laboració a llarg termini amb les empreses gestores de les escoles, una nova fórmula que també compta amb la subvenció del Departament d’Educació de la Generalitat. A més, en el cas concret d’aquesta operació, es generen sinèrgies dins del Grup Clade, ja que l’empresa constructora serà Qualitat Obres, de Grup Qualitat.

Està previst que les obres de la nova escola bressol comencin aquest mateix mes d’octubre i que finalitzin com a màxim el 31 de juliol de 2010, per tal que pugui iniciar la seva activitat el curs 2010-2011. Es tracta d’una escola bressol de 94 places, amb sis aules per a infants de 0 a 3 anys.

Eurecos, constituïda el 2008 i amb seu a Barcelona, té l’objectiu de donar respostes a les necessitats de desenvolupament en l’àmbit immobiliari de l’economia social catalana. En el seu accionariat, acompanyant als socis principals, les mútues d’assegurances franceses MAIF i MACIF, hi participen la seva filial asseguradora espanyola Atlantis, Abacus cooperativa i el banc Crédit Coopératif. Entre les operacions dutes a terme fins el moment, destaca la construcció de la Nova Central Logística d’Abacus Cooperativa, que ha suposat una inversió d’11 milions d’euros i la qual s’inaugurarà en les properes setmanes