Amb la tercera memòria que es publica, la més exhaustiva realitzada fins ara, lavola revalida el grau d’A+ atorgat per GRI (Global Reporting Initiative), l’organisme verificador amb més prestigi internacional alhora que el més exigent.  L’informe, tot i l’exhaustivitat, fuig del discurs tècnic i especialista per adoptar un llenguatge més pedagògic. Amb aquesta voluntat,  i com a novetat respecte les anteriors edicions, s’hi han afegit destacats didàctics, fent d’aquest document una memòria entenedora i propera a tots els grups d’interès, aconseguint difondre de manera divulgativa què és la RSC i quines implicacions té en l’activitat empresarial.

En aquesta línia, la memòria destaca també per la seva vessant demostrativa i exemplificadora, afegint descripcions dels projectes duts a terme durant l’any en cada una de les àrees, mostrant d’aquesta manera l’alineació estratègica de la RSC en l’activitat de lavola. Al mateix temps, amb l’objectiu d’aconseguir una difusió intel·ligible dels continguts, destaca el tractament visual de la memòria que s’aconsegueix a través d’un llibre de viatge, metàfora de les vicissituds que una companyia ha d’afrontar en la seva aventura empresarial.

Pel que fa a les novetats de l’organització en l’exercici del 2008, destaca exemplarment la correlació entre el creixement econòmic (vendes, benefici i plantilla) i la disminució de l’impacte ambiental  de l’activitat (en tots els consums, absoluts o relatius, respecte la xifra de negoci). A aquest resultat tan positiu s’hi ha d’afegir també, el creixement continuat dels projectes d’incidència social.

lavola porta publicades tres memòries, totes amb la màxima qualificació, A+.  El contingut i el disseny de les memòries  han estat elaborats en el si de l’organització, a través de les línies de negoci de Responsabilitat Social i Comunicació de lavola, respectivament.

El resultat obtingut és reflex de la professionalitat amb què Lavola desenvolupa les seves tasques. Aquesta expertesa, s’aplica també en els serveis de consultoria i suport tècnic en RSC i comunicació que l’empresa ofereix a altres organitzacions.

Descarrega l’arxiu adjunt: Memòria lavola 2008