De res serveix una estratègia, per molt bona que sigui, si posteriorment no s’implanta. El Quadre de Comandament d’Indicadors és una eina que ajuda, tant en la comunicació de l’Estratègia, com en la seva implantació efectiva. Avui més que mai, resulta clau disposar d’indicadors d’anticipació que avisin la Direcció amb la suficient antelació, la qual cosa permetrà d’actuar abans que els indicadors financers no es vegin deteriorats.

A l’hora actual, el nou mètode, desenvolupat per Avantium Business Consulting, es troba en curs de implantació en 3 cooperatives del Grup Clade: Suara Cooperativa, Cooperativa Plana de Vic i La Fageda. L’experiència pilot de GrupQualitat, cooperativa del sector immobiliari i de la construcció de Vilanova i la Geltrú que va implantar el Quadre de Comandament Integral els anys 2005-2006, va ser tot un èxit. Es van definir Quadres de Comandament d’Indicadors per a les tres Unitats de Negoci de la companyia: “Promocions Immobiliàries”, “Segona Mà” i “Gestió Equipaments i Patrimoni”. lavola també ha aconseguit, a través dels seus propis serveis, implantar un Quadre de Comandament Integral.
Aquest nou model de gestió presenta l’atractiu i l’avantatge d’estar connectat al dia a dia de l’empresa, gràcies a les eines de control i als indicadors. Tot el treball previ a la generació de documents, ja siguin quadres de comandament, mapes, indicadors o processos, garanteix la seva aplicabilitat directe a la realitat de cada negoci.

Tanmateix s’espera millorar de manera notable l’estructura organitzativa de les empreses del Grup Clade i la seva posició competitiva, fent-les més àgils i orientades al client. D’altra banda, la posada en marxa de Quadres de Comandament dins del Grup Clade i de les seves diferents companyies ha de permetre identificar sinergies entre elles que milloraran l’eficàcia i l’eficiència del conjunt.

Xavier López, director general de Clade, i Alejandro Ylla, soci director d’Avantium Business Consulting, van presentar el projecte davant més de 80 professionals al III Congrés Català de Comptabilitat i Direcció celebrat els passats 11 i 12 de juny a la seu d’ESADE.

El procés d’implantació ha comptat amb el suport de la Secretaria d’Indústria i Empresa del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
Barcelona, 7 de setembre de 2009