El Pla Renove 2009 promou la introducció d’equips eficients en el sector domèstic mitjançant l’atorgament d’ajudes als titulars que canviïn un electrodomèstic per un altre de classe A o superior. Les sol·licituds es poden presentar fins el 15 de novembre o bé fins l’exhauriment del pressupost disponible.

La gestió del Pla Renove implica la coordinació de les oficines habilitades a Manlleu, Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Girona i Lleida; l’atenció al públic, tant presencial com telefònica; la coordinació de tots els implicats (gestors, ICAEN, gremis, comerciants, establiments, instal·ladors, usuaris, informàtics, missatgeria, etc); i la gestió documental generada durant tot aquest procés.

Enguany es preveuen unes 60.000 tramitacions, fet que suposa una gestió documental important d’expedients.

Més informació