Un cop finalitzats els processos de verificació de l’Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación (ANECA), d’aprovació del Sistema de Garantia per a la Qualitat de Blanquerna per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Català (AQU) i la Direcció General d’Universitats (DGU), aquests organismes han aprovat els estudis de grau de Psicologia, Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, Educació Infantil, Educació Primària, Infermeria, Fisioteràpia i Nutruició Humana i Dietètica. També se segueix oferint la diplomatura de Logopèdia.

Actualment està obert el període de preinscripció als Graus de Fisioteràpia, Nutrició Humana i Dietètica i de la diplomatura de Logopèdia.

Més informació: Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant Tel. 93 253 30 06
A/e: sioefpcee@blanquerna.url.edu

També es pot fer la preinscripció per internet