Barcelona, 30 de juliol de 2009. Suara Cooperativa, amb una àmplia experiència en l’ambit d’atenció a la infància i l’adolescència, és l’entitat encarregada de la gestió del nou centre d’acollida per a menors tutelats de Terres de l’Ebre, que forma part de la xarxa de recursos de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Secretaria d’Infància i Adolescència.

La posada en marxa d’aquest equipament, inaugurat recentment per la consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, resol una mancança històrica de la demarcació, ja que fins ara els menors tutelats de les Terres de l’Ebre es derivaven al centre de La Mercè de Tarragona.

El Departament d’Acció Social i Ciutadania ha invertit 266.000 euros en les obres per adaptar l’antic hospital on s’ubica el centre a un equipament d’aquestes característiques. L’edifici consta de planta baixa, amb la zona de despatxos per a l’equip de diagnòstic, i dues plantes superiors. A la primera, s’hi ubiquen les habitacions dels més petits, la sala de jocs i la sala d’educadors. A la planta superior hi ha la resta d’habitacions.

L’equipament té una capacitat de 20 places per a infants i adolescents d’entre 0 i 18 anys. El servei disposa d’una plantilla de 20 treballadors, que inclou educadors, un treballador social, un psicòleg i un pedagog, a més de personal de servei.

Es tracta d’un servei residencial d’estada limitada per fer l’observació, el diagnòstic, la guarda i l’educació en casos d’atenció immediata i transitòria de situacions d’urgència que afecten a menors en alt risc social. Un cop fet l’estudi, l’equip proposa la mesura de protecció més adient: retorn a la família biològica, acolliment familiar simple o preadoptiu, o acolliment en un centre residencial de llarga durada.