Barcelona, 17 de juny de 2009. Suara Cooperativa ha signat un conveni amb Abacus cooperativa, a través del qual aquesta cooperativa del sector de la distribució de productes culturals podrà participar a Incorpora, un programa de l’Obra Social Fundació ”la Caixa” que té com a objectiu la inserció laboral de persones en situació de risc d’exclusió social, oferint a les empreses la promoció de la responsabilitat social corporativa a través de la inserció laboral de persones discapacitades i d’altres col·lectius en risc d’exclusió.

Amb aquest acord Abacus cooperativa atenent als seus valors fundacionals reforça el seu compromís social i es posiciona un cop més en la voluntat d’integració d’aquells col•lectius laboralment més desfavorits.

Suara Cooperativa és membre de la xarxa d’entitats Incorpora, formada per un ampli ventall d’entitats d’iniciativa social especialitzades en la inserció social i laboral de diferents col•lectius en risc d’exclusió que formen part del Programa Incorpora. L’objectiu d’aquesta xarxa d’entitats és establir el contacte i el diàleg necessaris i imprescindibles amb els empresaris per tal de donar a conèixer els avantatges que suposa per a l’empresa participar en iniciatives d’inserció laboral i adaptar les actuacions de les organitzacions socials a les necessitats i els condicionaments propis de cada empresa.

En virtut del conveni signat, Suara Cooperativa facilitarà a Abacus assessorament especialitzat sobre subvencions i ajudes a la contractació, creació de treball i formació específica per a persones amb especials dificultats d’inserció, en tot el territori català. Suara també donarà suport a Abacus en el procés d’incorporació d’aquestes persones. En primer lloc rebrà de l’empresa la descripció dels perfils professionals corresponents als llocs de treball oferts i les condicions de contractació. A continuació es realitzarà la preselecció dels candidats, essent l’empresa qui determinarà la seva admissió o no en el procés de selecció. Finalment, Suara farà un seguiment de la inserció laboral de les persones proposades en els centres de treball de la cooperativa Abacus, prestant serveis d’assessorament, suport a l’adaptació al lloc de treball i seguiment després de la contractació laboral.
Per la seva banda, Abacus es compromet a donar a conèixer a Suara la descripció dels perfils professionals, a comunicar les incidències que puguin sorgir al llarg del procés d’inserció i a facilitar-ne el seguiment.
Suara Cooperativa, una nova entitat nascuda de la fusió de tres cooperatives amb molts anys d’experiència en el sector de l’atenció a les persones: CTF Serveis Sociosanitaris, EAS i Escaler Cooperativa. Fruit d’aquesta unió, ha esdevingut la cooperativa més gran de Catalunya dins del sector d’atenció a les persones, està present a 14 comarques catalanes. Compta amb 1.100 professionals, d’un ampli ventall de perfils.