L’empresa lavola ha aconseguit dues fites importants: d’una banda, disposa d’una estratègia de canvi climàtic que li ha permès l’any 2009 esdevenir una empresa neutra en carboni segons la certificació e)mission neutral certified; i d’altra banda, s’ha convertit en la primera empresa espanyola que forma part de la xarxa Climate Neutral Network del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient.

L’empresa de serveis per a la sostenibilitat ha esdevingut una organització neutra en carboni a conseqüència del treball continuat envers la minimització del seu impacte en l’escalfament global del planeta, mitjançant la implantació de tres principals línies d’actuació: increment de l’eficiència energètica a les oficines, potenciació de la mobilitat sostenible i compensació voluntària de les emissions de carboni.

La compensació d’emissions s’ha fet a través de e)mission, una marca internacional desenvolupada per l’empresa portuguesa GHG que opera en el mercat internacional de carboni.

lavola ha comprat crèdits d’emissió de carboni -certificats segons el Gold Standard- en dos projectes: una central minihidràulica per donar servei a comunitats remotes sense o amb accés limitat a l’electricitat a Hondures, i una planta de biomassa al Brasil, que utilitza residus de fusta de l’activitat agroforestal de la zona, per alimentar un sistema de cogeneració en una fàbrica de pasta de paper.

Paral·lament, lavola ha esdevingut la primera empresa espanyola que forma part de la xarxa Climate Neutral Network del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient. Es tracta d’una xarxa que reuneix països, empreses i organitzacions compromeses amb l’adopció de mesures per al clima, amb alguns dels més ambiciosos objectius de reducció d’emissions.