Barcelona, 3 de juny de 2009. Clade Grup Empresarial Cooperatiu format per 11 empreses catalanes i present a l’agroalimentari, la cultura i la comunicació, l’educació, l’atenció a les persones, l’immobiliari i la construcció, els serveis a la indústria i l’alta tecnologia, obté uns ingressos agregats durant el 2008 de 322 milions (-3,8%) i uns resultats de 6,8 milions d’euros (-20%). Durant el mateix període incrementa l’ocupació en un 22 %, creant 470 llocs de treball, de 3.132 a 3.602. L’ocupació s’ha generat principalment en el sector de l’atenció a les persones i en l’agroalimentari.

Tot i l’extrema gravetat de la situació financera mundial, agreujada per la crisi immobiliària que patim a casa nostra, Clade ha desenvolupat la seva activitat amb normalitat. És un fet rellevant que totes i cada una de les empreses del Grup cooperatiu han obtingut resultats positius durant el 2008, inclosa la divisió immobiliària.

Cal destacar, com a principals fites del 2008, la creació de Suara Cooperativa, fruit de la fusió de les cooperatives Escaler, EAS i CTF Serveis Sociosanitaris, que dóna lloc a l’empresa de serveis d’atenció a les persones més gran de Catalunya.  Factor Habast, creat un any abans per Caixa Manresa, Grup Qualitat i Clade, posiciona aquest últim com un operador global davant l’administració pública, autonòmica i local. Tanmateix, s’ha aconseguit l’adjudicació de la construcció i explotació de 300 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer a Vilafranca del Penedès, a la Universitat de Lleida i a Palafrugell. Grup Clade ha entrat activament en el debat de la cooperació publicoprivada a través de la seva participació en el programa Partners d’ESADE i l’organització de la Jornada anual sobre el “Nou paradigma en la relació administració i empresa”. SICOOP, societat de capital risc pionera a Catalunya i a l’Estat en el finançament de projectes i societats cooperatives, participada per Clade, ICF, Caixa Catalunya, Caixa Manresa, Caixa Sabadell i Crédit Cooperatif i Esfin/IDES, ha obtingut llum verda de la CNMV (Comissió Nacional del Mercat de Valors) aquest 2008.

De cara al 2009, el Grup continua especialment actiu en la incorporació de nous socis, destacant la darrera de IUCT i, al menys, dos candidats en perspectiva.

Grup Clade és el primer grup empresarial cooperatiu de Catalunya. Constituït a finals del 2004, està format per Abacus Cooperativa, Cooperativa Plana de Vic, Escola Sant Gervasi, Grup Qualitat, La Fageda, Suara Cooperativa, Telecsal, Fundació Blanquerna, Grup Cultura 03, lavola i IUCT.