A partir del proper curs acadèmic 2009-2010, Blanquerna – Universitat Ramon Llull iniciarà els estudis de grau d’Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició humana i Dietètica, adaptats a la nova normativa de convergència europea d’educació superior.

Un cop finalitzats els processos de verificació de l’Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación (ANECA), d’aprovació del nostre Sistema de Garantia per a la Qualitat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Català (AQU) i la Direcció General d’Universitats (DGU), aquests organismes han aprovat els estudis de grau d’Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició humana i Dietètica que imparteix Blanquerna-Universitat Ramon Llull