23 d’abril de 2009. El director general de Grup Clade, Xavier López, va comparèixer ahir davant la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme del Parlament de Catalunya. La compareixença es va fer a petició conjunta de tots els Grups Parlamentaris.

En la seva exposició, López va subratllar la importància del cooperativisme en els moments actuals i el paper que juga un grup multisectorial amb un model d’empresa basat en les persones que al mateix temps busca l’eficiència en la gestió. Els 11 membres de Clade van ser mencionats, tot subratllant les principals fites de cadascú. La compareixença, a la qual van assistir una vintena de diputats (dels 23 membres que té la Comissió), va generar un interessant debat al voltant de les 18 preguntes que es van formular al representant de Grup Clade. Els diputats es van mostrar interessats especialment pel tema del finançament dels projectes de Clade, els nous sectors sobre els quals treballa el Grup (habitatge protegit de lloguer, dependència, etc.), les sinèrgies i els projectes que es poden generar en el futur.

Els diferents representants dels Grups Parlamentaris també van opinar sobre el Grup. Antoni Comín, PSC-CpC, va comentar que “per Catalunya tenir un Grup Clade és molt rellevant” i que en el futur sistema de mercat tindrà cada cop més importància la democràcia a l’empresa i la propietat compartida del capital. La representant d’ICV-EUiA, Laura Massana, va parlar de “dream team” en referir-se al membres de Clade. Xavier Vendrell, d’ERC va afirmar que Clade dóna elements de com afrontar la crisi global i que si el model de cooperativa és, en si mateix, un acte de generositat per part dels socis, el Grup comporta un doble acte de generositat. Meritxell Borràs, de CIU, va ressaltar que Clade demostrava que el cooperativisme no és un món obsolet i que havia de tenir un paper important en la cooperació publicoprivada. Josep Enric Millo, de PPC, va assenyalar que la cooperativa no és una sortida a l’atur sinó un autèntic model social i empresarial