El 24 de març es va presentar a Madrid l’estudi La influència de les explotacions ramaderes espanyoles en el canvi climàtic, elaborat per lavola, per encàrrec del Foro Interalimentario, una associació formada per 14 importants empreses alimentàries del país que té per objectiu la millora de la formació i de la informació alimentària dels consumidors i de la societat.

L’estudi corrobora que les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH) del sector ramader durant l’any 2007 representen solament el 9,26% de les emissions globals a Espanya, en contraposició al 18% associat al sector ramader a nivell mundial. La metodologia de càlcul emprada s’ha basat en l’aplicació ampliada de les directrius de càlcul definides pel Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC), mitjançant la incorporació d’una anàlisi del cicle de vida de les explotacions ramaderes, que ha permès adherir noves fonts d’emissió fins ara associades a altres sectors econòmics, com: el consum energètic de les instal·lacions i de la producció de pinsos, els canvis d’usos del sòl, l’aplicació de fertilitzants al sòl i el consum d’aigua a les granges, entre d’altres.

L’acte de presentació va ser presidit pel director general de Recursos Agrícoles i Ramaders del Govern Espanyol, el Sr. Carlos Escribano, que va destacar la importància d’aquesta tipologia d’estudis, els quals serveixen de base per millorar els inventaris de GEH  i, al mateix temps, per complir amb la normativa europea en el marc dels acords establerts en l’àmbit d’aplicació del Protocol de Kyoto.