El Pla de gestió de 2009 s’emmarca en el context econòmic de crisi present tant a nivell mundial com local. Per aquesta raó el Grup Clade centra la seva gestió pel 2009 en actuacions que aportin valor afegit a les diferents unitats de negoci, principalment en 5 àrees.
1. Finançament. Esdevé sens dubte el primer objectiu consolidar i millorar la posició financera dels membres. Tanmateix, a curt termini, es negociarà amb entitats financeres per tal de millorar el circulant i, a llarg termini, les societats d’inversió Sicoop i Clade desenvolupament, entre altres, facilitaran l’obtenció de finançament estructurat i de capital.
2. Creixement. El dimensionament de Grup i l’assoliment de massa crítica segueixen sent temes prioritaris. En aquest sentit, s’està treballant per la incorporació de cooperatives en sectors com l’agroalimentari, l’ensenyament i la investigació quimicofarmacèutica.
3. Comunicació. Dins la política de millorar el coneixement de la marca Clade, es potencia el fet de compartir marca a totes les entitats del Grup.
4. Model empresarial. Hi haurà un model empresarial comú que marcarà les polítiques generals d’actuació de cadascú dels membres i que inclourà els àmbits del desenvolupament, la innovació, l’ocupació, les noves activitats, la comunicació, la competitivitat i el finançament.
5. Intercooperació i aliances. S’actuarà proactivament en la generació d’aliances d’intercooperació amb grups cooperatius de l’Estat i especialment amb el grup valencià Asces.