Abacus cooperativa ha assolit una xifra de vendes de 99,48 milions d’euros, el que suposa un creixement del 6,03% respecte les xifres de venda de l’any 2007, en el qual la cooperativa va assolir una xifra de negoci de 93’82 milions d’euros.

El creixement ha estat valorat molt positivament per la direcció de la cooperativa. Miquel Àngel Oliva, director general d’Abacus cooperativa, considera que “la crisi creditícia i de consum que s’està vivint en aquests moments té un efecte menor en l’activitat d’Abacus cooperativa, atès que molts dels productes que comercialitzem són necessaris en el procés educatiu i en altres, com els llibres, hem pogut experimentar un increment de les vendes, ja que el llibre passa a ser un objecte de consum i de regal de baix cost i molt apreciat”.

La cooperativa oferirà els seus resultats complets a finals de maig, un cop s’hagin aprovat els comptes en l’Assemblea General.

Abacus cooperativa, amb mes de 625.000 socis de consum i 428 socis de treball, ha obert al llarg de l’any 2008 tres nous establiments a Vic, Granollers i Figueres, amb els quals ja són 30 els que la cooperativa té sota la marca  Abacus.