El premi reconeix la contribució de Sant Gervasi en la formació d’autèntics lectors, dotant a nens i joves d’hàbits de lectura basats en competències lectores sòlides, en l’ús de tecnologies avançades i en nous llenguatges, així com en la capacitat d’accés a una variada tipologia de fonts d’informació.

Sant Gervasi sempre ha entès la biblioteca-mediateca escolar com un recurs educatiu de primer ordre que ha d’estar integrat, necessàriament, en el projecte curricular que segueixen els alumnes. La biblioteca és un dels principals actius per afavorir els processos d’ensenyament-aprenentatge i per recolzar la tasca docent.

La biblioteca-mediateca d’Escola Sant Gervasi no és només un espai de consulta. Es diferencia de la major part de les biblioteques escolars  per les seves dimensions, pel fet d’estar oberta al públic en àmplies franges horàries  (més enllà dels habituals horaris escolars), per la professionalització dels seus responsables i, també, per la seva vocació de crear un centre de documentació que engloba espais diferents, atenent les necessitats de cada nivell educatiu i de la institució mateixa. Gestionada per un equip responsable i amb la col·laboració del professorat i l’alumnat, organitza tot un seguit d’activitats culturals, acadèmiques i lúdiques al seu entorn. Aquestes activitats esdevenen instruments eficaços per a fomentar el gust per la lectura i l’adquisició d’hàbits associats a la recerca i el tractament de la informació. D’aquesta manera, la biblioteca de Sant Gervasi es converteix en un punt de trobada de tota la comunitat educativa.

Com a centre de documentació que és, disposa de diversos fons: bibliogràfic, fotogràfic, hemeroteca, arxiu de Treballs de Recerca, arxiu de material audiovisual, etc…
El premi Ministerio de Educación, Política Social y Deporte crear el Premio nacional de buenas prácticas para la dinamización e innovación de las bibliotecas de los centros escolares l’any 2006 i el convoca cada any. Amb aquest premi pretén promoure transformacions en la concepció i l’ús de les biblioteques escolars des del mateix sistema educatiu, atenent els canvis produïts en la societat actual pel volum d’informació que rebem diàriament en diferents mitjans i suports.