La Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport (FPCEE) ha impulsat la creació d’una aula d’extensió universitària per a persones adultes/grans, l’A-12, amb un sistema de formació continuada activa de nivell universitari. Les classes es van iniciar el passat mes d’octubre a l’edifici de la Tamarita, lloc en el qual s’impartiran algunes classes, i es va inaugurar amb la conferència “Coneixement i interculturalitat”, a càrrec del professor de la FPCEE Dr. Xavier Marín.

L’A-12 Estudia i Recerca Interuniversitària és una nova institució amb un sistema propi de formació continuada activa que s’insereix en el marc de la formació al llarg de la vida (lifelong learning) -de nivell universitari-, i en la qual el diàleg, la participació i l’esperit analític i crític són factors determinants, segons paraules del degà de la FPCEE, Dr. Climent Giné. L’A-12 s’adreça a aquelles persones que vulguin continuar formant-se, aprofundint i ampliant el bagatge cultural que han adquirit durant la seva vida, de manera activa i constant.

La inscripció del curs és oberta i s’hi poden apuntar totes aquelles persones interessades en algun dels temes que es tracten. Un dels aspectes distintius de l’A-12 respecte a les altres aules per a gent gran són els seminaris, en els quals s’aprofundeix algun tema i es treballa en petit grup.

Els programes del curs acadèmic s’agrupen en mòduls temàtics o fonamentals i en seminaris opcionals de durada trimestral o semestral.. Podeu consultar el programa a: www.blanquerna.url.edu, o tenir més informació al telèfon: 93 439 94 59 i al correu: A12.estudis@gmail.com