El Conseller delegat de GRI, el Sr. Ligteringen va destacar la legislació específica d’alguns països com Suècia, Dinamarca i Noruega que obliga a certes empreses a realitzar memòries de sostenibilitat, de la mateixa manera que la Xina mitjançant la directiva SASAC ha normalitzat la monitorització de la Responsabilitat Social Corporativa a l’empresa.

Respecte les expectatives el Sr. Ligteringen va comunicar la publicació aquest any de la guia G3.1, una actualització que reforçarà les temàtiques sobre drets humans, impactes a les comunitats i la relació entre els continguts de les memòries i la seva materialitat en la que es preveuen canvis de format i periodicitat, la incorporació d’annexes nacionals que permetin recollir les especificitats contextuals tant nacionals com regionals i la intenció de GRI d’organitzar reunions amb diferents governs de la Unió Europea per tal d’incrementar la col·laboració amb les administracions públiques (donat el seu important paper com a promotors de la realització de memòries).

Es van presentar tres ponències, on a més de valorar les possibles formes d’incentivar la publicació de memòries de sostenibilitat a Espanya, es va comentar el programa “Transparency in the Supply Chain” com una aproximació a la PIME i el nou programa “Global Action Network for Transparency in the supply chain”, i es van valorar la funció i les necessitats de la xarxa espanyola de representants del GRI per tal de fer créixer aquesta representació.

Com a cloenda es va dur a terme un debat enriquidor que va posar de manifest la casuística d’Espanya com a país amb més memòries de sostenibilitat avaluades amb una A+ i el possible impacte d’aquest fet sobre la credibilitat de les mateixes, així com la necessitat de regular la verificació del contingut, d’explicitar a les memòries la independència entre l’agent que les elabora i l’agent que les verifica i d’aproximar aquestes cap a la realitat de la PIME.

lavola ha publicat la memòria de responsabilitat social corresponent a 2007. L’informe proporciona una visió global del desenvolupament econòmic, social i ambiental de l’empresa.

Accediu a la memòria

Accediu a l’enquesta.