Els establiments d’alimentació de la Cooperativa Plana de Vic han implantat aquest mes de gener un nou sistema d’emissió de xecs-regal per als clients que disposen de la targeta de fidelització de Plana de Vic.

A partir d’ara els clients no hauran d’esperar a rebre al seu domicili una carta personalitzada amb el xec-regal, sinó que, trimestralment, quan realitzin les seves compres se’ls emetrà de forma automatitzada als establiments un val de descompte amb un valor proporcional al volum de compra generat durant els darrers tres mesos.

La iniciativa s’emmarca en la voluntat decidida de Cooperativa Plana de Vic per implantar  accions de respecte al Medi Ambient, en el marc de polítiques de Responsabilitat Social Corporativa.

Amb el nou sistema de xecs-regal, s’aconseguirà un estalvi de paper considerable, tenint en compte que s’enviava un sobre i una carta trimestralment a cadascun dels clients, així com també un estalvi energètic i la contribució en la reducció de la contaminació atmosfèrica, considerant el transport que requerien les circulars amb els vals descompte cada trimestre.

Seguint la línia d’actuació d’estalvi de paper (paper less) activada a Cooperativa Plana de Vic, el val de descompte estarà inclòs dins el mateix tiquet de compra.

Recentment, els establiments Plana de Vic també han implantat un sistema de bosses ecològiques de roba per a disminuir el consum de plàstic entre els seus clients.

Cooperativa Plana de Vic disposa de 5 establiments d’alimentació a les localitats de l’Ametlla del Vallès, Barcelona, Igualada, Vic i Vilanova i la Geltrú. Als establiments s’hi pot trobar productes frescos (carns, làctics, etc.), productes secs d’alimentació (mels, fruits secs, galetes, sucs, etc.) procedents de productors de cooperatives, així com també plats preparats.